O výuce

Každý žák je pro mě platící zákazník, a tak k němu i přistupuji, snažím se mu vyjít vstříc s ohledem na to, jaký žánr chce zpívat a jaký problém potřebuje odstranit. Každá 60ti minutová hodina je plně využita pouze ke zpěvu.
Každého žáka se snažím naučit co nejvíc techniky a zároveň každému zachovat jeho přirozenou barvu hlasu a ještě ji posílit a vyzdvihnout. Každý jste osobnost a z mé školy odcházíte jako osobnost, ne jako stádo stejně  zpívajících lidiček ( což se někdy stává ).
U mě se neznámkuje, ale měli byste se na hodiny připravovat, abyste mohli mít i z drobných pokroků radost.

U začátečníků, kteří neumí správně dýchat, začínáme dechovými cvičeními
–          část hodiny provádíme hlasová cvičení od jednodušších ke složitějším, správné posazení hlasu, nenásilné rozšiřování hlasového rozsahu, artikulace…
–          zbytek hodiny pak zpíváme písničky různých žánrů na mikrofon; kromě techniky kladu důraz na správné frázování, které je v každém žánru odlišné, na výrazové prvky, správné držení mikrofonu a práci s ním.
–          v hodině také probíráme:
?           správný pěvecký postoj
?           hlasovou hygienu
?           jedoduchá cvičení a triky na ovládnutí trémy
?           u evergreenů, jazzu a swingu trénujeme improvizaci
?           u jednoduchých písniček nacvičujeme vícehlasý zpěv
?           zpěvákům, kteří i moderují, poradím s jevištní mluvou, všem ostatním s pódiovým vystupováním
–          bonbónek na závěr: dobře zvládnuté písničce se snažíme dát ,,to něco?, co poslouchači způsobí ,,husí kůži?, nebude chtít po koncertě odejít a dlouho na vás bude vzpomínat 🙂

Leave a Reply