Školní řád

Školní rok začíná v září a končí v červnu.
Každá lekce trvá plných 60 minut, při jednorázové návštěvě dle domluvy.
Žák má nárok na náhradní hodinu, pokud se omluví nejméně 24 hodin předem a najdeme vhodný volný termín, kdy by bylo možné lekci nahradit.
Omluvit se můžete telefonicky, SMS zprávou, zprávou na facebooku nebo emailem.
Pokud se žák neomluví 4 lekce po sobě a jinak nedá o sobě vědět, přestává být žákem školy.
Platba školného probíhá do 15. září za 1. pololetí a do 15. února za 2. pololetí školního roku. Při jednorázové hodině na začátku lekce.
Školné se vrací jen výjimečně a z vážných příčin (dlouhodobá nemoc, stěhování apod.).

Leave a Reply